Liikunnan hyvinvointivaikutukset

Liikunta on lähtökohtaisesti yksilön omaehtoista tekemistä. Jokaisella liikunnan harrastajalla on omat henkilökohtaiset syynsä ja motiivinsa liikkumiseen. Jokaisen ihmisen on kuitenkin syytä ymmärtää, että säännöllisellä vapaa-ajan liikunnalla on yleisiä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä ylläpitämisen kannalta, tärkeitä tekijöitä. Omaehtoinen liikunnan harrastaminen on tärkeää sekä mielelle että keholle. Jo yhdestä liikkumiskerrasta on positiivisia vaikutuksia. Alla on lueteltuna säännöllisen sekä monipuolisen liikunnan tärkeimmät hyvinvointivaikutukset.FYYSISET VAIKUTUKSET

 • Kestävyyskunnon ylläpito sekä kehitys
  • Hengitys- ja verenkiertoelimistön ”huolto”: Vahvempi sydän, tehokkaammat keuhkot
 • Lihaskunnon ylläpito sekä kehitys
  • Tuki- ja liikuntaelimistön ”huolto”: Vahvemmat lihakset
 • Liikkumista tukevien taitojen ylläpito sekä kehitys
  • Tasapaino, ketteryys, liikkuvuus, koordinaatio, nopeus, reagointi jne.
 • Aineenvaihdunta ja energian kulutus
  • Energiatasapainon hallinta
  • Painonhallinta
  • Kehonkoostumus
 • Luiden, jänteiden ja nivelten vahvistuminen
 • Unen keston ja laadun paraneminen
 • Ehkäisee lukuisia fyysisiä sairauksia, kuten sepelvaltimotautia, aivohalvausta, diabetesta, kohonnutta verenpainetta, paksusuolen syöpää, rintasyöpää

PSYYKKISET VAIKUTUKSET

 • Mielenterveyden edistäminen ja ylläpito
 • Vireys ja keskittymiskyky paranevat
 • Rentoutuminen ja elpyminen
 • Minäkuvan ja itsetunnon vahvistuminen
 • Hyvän olon ja ilon saaminen
 • Stressitason laskeminen
 • Ajatusten ja tunteiden purkaminen
 • Ehkäisee mielensairauksia, kuten masennusta, ahdistusta, paniikkihäiriöitä, skitsofreniaa

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

 • Ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus
 • Toisten ihmisten huomiointi paranee
 • Sosiaaliset kontaktit lisääntyvät
 • Osallisuuden tunteen ylläpito ja kehittyminen
 • Eristäytymisen sekä yksinäisyyden ehkäiseminen
 • Uusien kiinnostuskohteiden löytäminen

Kaikessa liikunnassa on tärkeää muistaa mielekkyys; valitse laji/lajit, joita mieluiten harrastat!

​​​​​​​

LÄHTEET

World Health Organization 2010. Global Recommendations on Physical Activity for Health. Osoitteessa http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf?ua=1. 21.12.2017.

Huttunen, J. 2015. Lääkärikirja Duodecim. Terveysliikunta – kuntoa, terveyttä ja elämänlaatua. Osoitteessa https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00934. 21.12.2017.

UKK – Instituutti 2015. Liikunnan vaikutukset. Osoitteessa http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunnan_vaikutukset. 21.12.2017.