Haasta itseäsi, kehitä kuntoasi - POLKU


Teema 5 - Hallitse arjen kokonaisuus

Aika tai voimat eivät vain yksinkertaisesti riitä kaikkeen mitä pitäisi tehdä. Tuntuu, että voimavaroja riittää töihin, mutta ei enää vapaa-ajalle – varmasti tuttu tunne monelle. 


Työn ja perhe-elämän ristiriita liitetään monesti vain pienten lasten vanhempien arkeen, mutta niiden yhteensovittamisen tarve koskee meitä kaikkia. Kaikilla on tarve palautumiseen vapaa-aikana. Erityisen vaativaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on niille, joilla ei ole riittävää tukea yksityiselämässä tai joiden työ- tai perhetilanne on erityisen hankala.


Onneksi ongelmiin löytyy yleensä ratkaisu! Elämä tuo eri vaiheissaan mukanaan monenlaista tekemistä ja huolehdittavaa, kuten opiskelun, perheen, terveyden sekä omat ja läheisten harrastukset. Tasapainon saavuttamiseksi tarvitaan näiden asioiden yhteensovittamista ja kokonaisuuden hallitsemista koko elämän ajan.


Välillä työelämä vaatii enemmän panostusta, välillä muu elämä. Kaikilla meillä on tälläkin hetkellä omat elämänvaiheensa, joista osa on toivottuja ja mieluisia muutoksia, kuten työpaikan saaminen tai lapsen syntymä, ja osa vastoinkäymisiä, kuten oma tai läheisen sairastuminen. Muutokset heijastuvat elämän osa-alueelta toiselle ja vaativat sopeutumista.


Joskus olisi hyvä arvioida omaa elämäänsä, kuin ylhäältä katsoen, jotta kokonaisuus hahmottuisi paremmin. Mikä elämänalue tällä hetkellä vie eniten resursseja? Mistä saat eniten voimaa ja mikä tukee jaksamistasi? Mihin haluat panostaa?


Huomio on hyvä kiinnittää myös tulevaisuuteen, ja miettiä mitä elämältä vielä toivoo? Onko kulkemassa haluttuun suuntaan kohti päämäärää? Oman elämän hallinta ja eri elämän osa-alueiden yhteensovittamisen onnistuminen vaativat harjoittelua kuten muutkin taidot. Itsetuntemusta parantamalla, hyvinvointia ylläpitävistä perusasioista huolehtimalla sekä harjoittelemalla tietoisesti uusia käytännön ratkaisuja pystyy itse vaikuttamaan paljon omaan elämäänsä.Rakenna itsellesi hyvä arki

Hyvä työ ja perhe-elämä ovat tutkimusten mukaan kumpikin terveydelle hyväksi. Jotta molemmat voisivat olla voimavaroja, tarvitaan tasapainoa näiden kahden elämänalueiden välille. Ajatus siitä, että elämänalueet yhdessä muodostavat sopivasti kokonaisen elämän.


Elämänalueiden yhteensovittaminen onnistuu joskus kuin itsestään, joskus se tarvitsee muutoksia. Yhteensovittamista voi parantaa ja ongelmiin etsiä ratkaisuja sekä työ- että vapaa-ajasta. Muutoksen tekijänä voi olla kummassakin tapauksessa jokainen itse. Jos työhön liittyy pitkäaikaista huonoa mielialaa tai stressioireilua, voivat ne olla merkkejä siitä, että jonkin asian pitäisi muuttua.


Myös vapaa-aika voi olla se kuormittava tekijä. Vaikeat ihmissuhteet, huoli läheisen terveydentilasta tai valvominen pienten lasten kanssa vievät voimia ja aiheuttavat stressiä siinä missä työkin. Apua pitää pyytää ajoissa, jos omat voimat eivät tunnu riittävän. Hyvään arkeen kannattaa ja pitää panostaa.


Onnistunut arkipalautuminen merkitsee myös sitä, ettei loma-aikoihin kasaudu liiallisia paineita. Kaikkea mukavaa ei kannata kasata lomapäiviin. Itselle pitää antaa aikaa palautua ja tehdä rauhassa niitä asioita, joista nauttii. Liika suorittaminen vie nautinnon pois ja aiheuttaa usein myös stressiä.


Pidä hyvinvointia yllä

Rentoutuminen ja elämästä nauttiminen ovat tärkeimpiä elementtejä. Vaikka nämä ajatuksen kuulostavat itsestäänselvyyksiltä, ei niitä arjessa usein tule miettineeksi. Yhdet nauttivat kirjojen lukemisesta sohvan nurkassa, toiset taas pitkästyvät nopeasti paikallaan oloon ja tarvitsevat elämästä nauttiakseen hikisiä treenejä. Se, mikä kullekin tuo hyvinvointia, vaihtelee. Esimerkiksi hyvin sosiaalisesta ja hektisestä työstä, saattaa kaivata hiljaisempia vapaa-ajan hetkiä ja harrastuksia. Toisaalta meistä monet nauttivat muiden seurasta niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Vaikuttaa siltä, että eräs ihmisiä erotteleva tekijä onkin tarve niin sanottuun omaan aikaan, jolloin on täysin itsekseen eikä millään tavalla vastaa toisten tarpeisiin.


Hyvinvointia ylläpitäviä asioita:

  • säännöllinen liikunta
  • hyvä ravinto
  • riittävä uni ja lepo
  • ihmissuhteet ja perhe-elämä
  • harrastukset
  • mielekäs ja sopivasti haastava työ

Jokaisella on elämässään voimavaroja kuluttavia tekijöitä sekä toivottavasti myös niitä, jotka lataavat lisää energiaa.


On tärkeää pysähtyä miettimään, mistä oikeasti nauttii ja millaisten asioiden parissa virkistyy ja tulee iloiselle mielelle. Kannattaa myös kartoittaa näiden lataavien – ja myös kuluttavien – elementtien määrää. Onko elämässäni sopivasti tai tarpeeksi iloa ja tyytyväisyyttä tuovia asioita, vai ovatko ne jääneet pois kuormittavien tekijöiden tieltä? On inhimillistä, että väsyneenä ja kiireessä tulee huonommin tehtyä asioita, joista kuitenkin saisi voimia ajan mittaan


Huolehdi ihmissuhteista


Ihmissuhteet ovat tärkeä voimavara töissä ja kotona. Perinteisesti on ajateltu, että yksityisasiat eivät kuulu työpaikalle, mutta ajatus on pikkuhiljaa muuttumassa. Kun työntekijä tarvitsee joustoja elämäntilanteensa vuoksi, hänen tulisi voida kertoa tästä esimiehelleen. Jokaisen elämässä on vaiheita, jolloin työn tulee joustaa ja vaiheita, jolloin vapaa-ajan tulee joustaa. Kun työpaikalla huomioidaan yksilölliset elämäntilanteet, työntekijöiden hyvinvointi lisääntyy ja työhön keskittyminen paranee. Läheiset ihmissuhteet vaativat aikaa ja huolenpitoa, siksi niille on tärkeää varata aikaa.


LÄHDE:

Työterveyslaitos. Voimaa arkeen -opas 2015.