Lempeästi liikkeelle - POLKU


Teema 1 - Info

Tässä valmennuksessa tavoitteenasi on 1) liikunnan ilon löytäminen ja 2) saada vähintään yksi säännöllinen liikuntakerta viikkoon (tai yksi lisää). Tulet saamaan tietoa liikunnan hyödyistä, erilaisista liikuntamuodoista sekä ylipäänsä liikuntaa kohtaan motivoitumisesta. Lempeästi liikkeelle -liikuntapolkuun sisältyy monipuolisesti tietoa ja vinkkejä oman liikunnan ilon löytymiseen sekä pohdintaa liikuntamotivaation tueksi. Pääset pohtimaan omia tapojasi ja rutiinejasi sekä suunnittelemaan uusia arjen tapoja liikkumisesi kehittämiseksi.


Tärkeää on ymmärtää, ettei säännöllinen liikuntatottumus synny sormia napsauttamalla tai liikuntamotivaatiota heikentävät tekijät korjaannu välttämättä itsestään.

Tämän liikuntapolun aikana tavoitteenasi on pysähtyä, pohtia omaa arkeasi ja tapojasi, arvioida mahdollisia muutoskohteita ja tehdä muutoksia niihin asioihin tavoissasi, joita on mahdollista muuttaa. Muista, etteivät muutokset aina ole helppoja tai tapahdu hetkessä. Anna itsellesi aikaa tottua ja oppia.


Valmennuspolun teemat

  • Teema 1: Yleisinfo, Hyvän mielen liikunnasta hyvinvointia, Minä liikkujana ja Hyvän mielen liikuntaa liikuntahaaste

  • Teema 2: Arkiaktiivisuus, Oma liikuntasuunnitelma ja Kestävyysliikuntahaaste

  • Teema 3: Liikuntamotivaatio 1 – Miksi liikkua ja Lihaskuntohaaste

  • Teema 4: Erilaiset liikuntamuodot ja Liikkuvuushaaste

  • Teema 5: Liikuntamotivaatio 2 – Vinkkejä liikunnan aloittamiseen ja Liikehallintahaaste

  • Teema 6: Pysyväksi tavaksi, Liikuntakalenteri ja Minä liikkujana