Lempeästi liikkeelle - POLKU


Teema 5 - Liikehallintahaaste

Tällä kertaa liikuntahaasteena on liikehallinta. Liikkeiden hallinta eri tilanteissa on sujuvan ja turvallisen liikkumisen edellytys kaiken ikäisille. Liikehallinta jaetaan eri osa-alueisiin, joita ovat tasapaino, rytmi- ja koordinaatiokyky, liikeaistikyky, reaktiokyky, suuntautumiskyky ja ketteryys.

Pohdi omaa liikehallintaasi ja kokeile jotain tätä liikkumisen osa-aluetta haastavaa lajia. Kokeile myös liitteestä löytyvää liikehallintahaasteliikettä.

Tsemppiä haasteeseen!


Tasapainoliikkeitä


LÄHTEET

Duodecim Terveyskirjasto - Liikehallinnan harjoittaminen: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=tju00210