Lempeästi liikkeelle - POLKU


Teema 3 - Motivaatio: Miksi minä liikun?

Motivaatio liikkumiseen on tärkeää rakentaa itselle merkittäväksi ja oman elämän arvoja tukevaksi. Näin on helpompi löytää aikaa, voimavaroja ja intoa liikkumiseen. Sisältäpäin kumpuava motivaatio on aina vahvempi ja kauaskantoisempi kuin ulkoapäin annettu tieto tai tsemppaus, joka yleensä kantaa vain hetken aikaa.Oman liikuntamotivaation perusteita kannattaa pohtia rauhassa ja kirjata ylös merkityksellisimpiä asioita omaan liikkumiseensa. On normaalia, että liikuntamotivaatio, ja sitä myötä myös liikkuminen, vaihtelee aika-ajoin. Se kuuluu elämään. Liikunnan pysyvyyden kannalta tärkeintä on, että priorisoi aikaa liikunnalle. Kaikkea ei ehdi tehdä, mutta mitä tärkeämmäksi asiaksi liikunnan kokee, sen varmemmin tulee myös liikuttua.


Pohdi oman liikuntamotivaatiosi perusteita seuraavien kysymysten avulla. Voit kirjata vastaukset halutessasi ylös:

  • Miten sinä voit? Millaiset ovat voimavarasi tällä hetkellä?
  • Miten liikunta tai fyysinen aktiivisuus tukisi sinulle mielekästä elämää ja arkea?
  • Millainen annos liikuntaa olisi realistista suhteessa käytettävissä olevaan aikaan ja voimavaroihisi?
  • Millainen liikkuminen olisi sinulle mieluista ja iloa tuovaa?
  • Mikä elämässäsi olisi eri tavalla, jos kuntosi kohentuisi?


LÄHTEET:

Terveyskylä.fi - Liikuntamotivaatio ja liikunnan aloittaminen: https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/itsehoito/liikunta/liikuntamotivaatio-ja-liikunnan-aloittaminen