Lisää liikettä arkeen - POLKU


Teema 2 - Askeleet päivässä

Kävely kuuluu jokapäiväiseen elämäämme. Välttämättömiä arkielämään kuuluvia askeleita otamme noin 3000-5000 kpl päivässä. Jos työ on kovin passiivista tai työtä tehdään etänä, voi askeleita kertyä vain 2000-3000 kpl päivässä. Raskasta fyysistä työtä tekevälle henkilölle saattaa välttämättömiä askeleita kertyä yli 10 000 päivässä. Jos askelmäärä työpäivän aikana jää vähäiseksi, kannattaa panostaa pieniin asioihin, kuten portaiden käyttöön, taukojumppaan tai suosia mahdollisuuksien mukaan työmatkaliikuntaa. Suositus päivittäiseksi askelten määräksi on 9000 askelta.Metsät ja polut ovat monipuolisia alustoja kävelylle. Vaihtelevassa maastossa lihaksia käytetään enemmän, syke nousee ja myös tasapaino saa enemmän haastetta. Reipas kestävyysliikunta kehittää sydän- ja verenkiertoelimistöämme, minkä seurauksena kunto kohenee ja jaksamme paremmin arjen kuormitusta. Hyvä kestävyyskunto ehkäisee myös sydän ja verenkiertoelimistön sairauksia ja on hyvä tuki sairauksien hoidossa.


Jotta kävely on mukavaa, kannattaa panostaa hyviin kenkiin ja sukkiin, jotka eivät hierrä. Kävelyssä on hyvä muistaa myös tekniikka, eli ryhdikäs ja tasapainoinen asento sekä rullaava askel. Jos kävely aiheuttaa kipuja tai muita haittoja, tulee kääntyä lääkärin tai fysioterapeutin puoleen.


Vinkit kävelyyn

  • Aloita lyhyistä matkoista ja kasvata matkaa vähitellen
  • Muista hyvä ryhti ja rullaava askel
  • Panosta mukaviin kenkiin
  • Vaihtele maastoja
  • Pyydä kaveria kävelyseuraksi
  • Panosta hyötyliikuntaan: kävele kauppaan tai töihin, käytä portaita tai tee lounastaukokävely
  • Seuraa sykettä tai askelmääriä halutessasi erilaisilla mittareilla
  • Jos kävely aiheuttaa kipuja, käänny ammattilaisen puoleen


LÄHTEET:

Suomen Latu - Kävely: https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/kavely.html

UKK-instituutti - Kävelyn portaat: https://www.ukkinstituutti.fi/filebank/271-KAVELYNPORTAAT.pdf