Lisää liikettä arkeen - POLKU


Teema 2 - Askeleet: tehtävä

Seuraa askeltesi määrää askelmittarilla, urheilukellolla tai puhelinsovelluksella kolmen päivän ajan. Valitse päivät niin, että siinä olisi sekä työ- että vapaapäiviä.

Kirjaa tulokset itsellesi ylös ja pohdi, millä aktiivisuuden tasolla olet tällä hetkellä ja millä tavalla saisit kerrytettyä askeleita lisää.


  • Kertyikö askeleita enemmän työ- vai vapaapäivänä?

  • Mitkä asiat arjessasi vaikuttavat askelmääriin?

  • Missä tilanteissa askeleita kertyy?

  • Mikä olisi sinun arkeesi sopiva tapa lisätä askelten määrää?