Lisää liikettä arkeen - POLKU


Teema 6 - Liikkumattomuus

”Liike on lääke” -sanonta, joka pitää täysin paikkansa. Viisikymppinen herra tuli valmentajatapaamiseen. Hän kertoi, ettei ole elämänsä aikana juurikaan liikkunut tai harrastanut mitään liikuntaa. Liikunta ei ollut vain ikinä tullut hänelle tavaksi. Tapaamisessa mies oli silminnähden huolissaan, sillä hänestä tuntui, että nyt keho alkaa hajota. Nivelet olivat kipeinä, hengitys ahtaalla ja lihaksia jomotti. Oma työnteko oli muuttunut hitaaksi ja tehottomaksi. Tämä kaikki heijastui myös omaan henkiseen jaksamiseen. Tilanne ei palvellut ketään, ei miestä, ei työnantajaa, ei yhteiskuntaa. Oli täysin selvää, että ”jotain tarttis tehdä.”Liikkumattomuus maksaa

Vähäinen arjen aktiivisuus ja lisääntynyt paikallaanolo kohottaa kroonisten kansansairauksien, kuten 2.tyypin diabetes, rintasyöpä ja sepelvaltimotauti, riskiä. Myös mielenterveysongelmat ja kaatumisista johtuvat erilaiset vammautumiset ovat yhteydessä liikkumattomuuden lisääntymiseen. Nämä kaikki vaikuttavat kasvaviin terveydenhuoltokuluihin, niin yksilön kuin yhteisön tasolla. Toinen kustannuksia aiheuttava tekijä on tuottavuuskustannukset, jotka tulevat mm. työstä sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä ja ennenaikaisista kuolemista. Kaiken kaikkiaan liikkumattomuudesta arvioidaan kertyvän Suomelle vuosittain kustannuksia yli 3 miljardia euroa.

Liikkeelle lähteminen kannattaa nyt ja tulevaisuudessa

Liikunnan merkitys kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa ja arjen jaksamisessa on todella merkittävä. Liikkuminen on akkujen lataamista, mutta myös toisaalta sijoittamista tulevaisuuteen. Liikunnan hyödyt ajatellaan useasti ensisijaisesti vain heti saavutettavina fyysisinä tekijöinä, kun taas sosiaaliset ja ennen kaikkea psyykkiset tekijät jäävät hieman taka-alalle. Asetelmaa on syytä kääntää hieman toisinpäin, sillä yleensä ensimmäiseksi saavutetaan kaksi jälkimmäistä hyötykohtaa. Lisäksi ne ovat usein lähtökohtana sille, että myöhemmin saavutetaan myös liikunnan fyysiset hyödyt. Etenkin liikuntaa aloittaessa on tärkeää lähestyä liikuntaa siitä näkökulmasta, että se olisi mukavaa ja piristävää, ”hyvän mielen liikuntaa.” Hyvällä mielellä tehty liikunta kannattaa heti ja kannustaa liikkumaan myös tulevaisuudessa.


Lisää liikettä, lisää jaksamista

Liikunnan piristävä vaikutus perustuu elimistön tahdosta riippumattomiin toimintoihin. Aivojen palkkiojärjestelmän reagoiminen liikunnan yhteydessä tuottaa mielihyvää ja antaa energiaa. Liikkeelle lähteminen koetaan yleensä aluksi haastavana ja elimistössä voi tuntua pahaltakin. Mielihyvän tunteet nousevat vasta myöhemmin esille, kun liikunnan yhteydessä, koetaan onnistumisen tunne. Aivojen palkitsemisjärjestelmän mielihyväkeskus tuottaa tuolloin sarjan positiivisia reaktioita, jotka edesauttavat tekemään tuota samaa asiaa uudelleen eli liikkumaan uudelleen. Pelkkä konemainen siirtyminen paikasta A paikkaan B tai kova hikirääkki ei ole sinällään välttämättä motivoivaa, vaan liikuntaan täytyy asettaa sellainen tavoite, jossa onnistuminen koetaan mahdollisimman miellyttävänä. Toki tavoite voidaan saavuttaa myös edellä mainituissa rääkkitreeneissä. Hyvä tavoite aloittelevalle liikkujalle voi olla, vaikka oman ajan ottaminen tai omien ajatusten purkaminen liikunnan kautta.


Aktiivisuus palkitaan

Luonnollinen, arjen liikkuminen vähenee jatkuvasti yhteiskuntamme teknologistumisen myötä. Se ei kuitenkaan poista sitä tosi asiaa, että liikkuminen on yhä välttämätöntä hyvinvoinnillemme. Pitkään jatkunut liikkumattomuus ajaa väistämättä tilanteeseen, johon myös em. herra oli ajautunut. Liikuntatapojen poissaolo näkyy ja jaksaminen heikkenee. Niinpä liikkumaan täytyy alkaa ennemmin tai myöhemmin. Se, että liikunnan kautta saa lisää virtaa päiviin ja jaksaminen paranee, on liikuntatapojen opetteluvaiheessa huomattavasti tärkeämpää kuin se, että hikoaa ja hengästyy. Liikunnan kautta säännöllisesti saatu arjen piristysruiske on erittäin motivoiva tekijä, jonka kautta myös parempi kunto on saavutettavissa. Tämänkin kyseisen herran kohdalla liikunnasta tuli aluksi vain mukava ja virkistävä tapa, joka myöhemmin alkoi näkyä myös parempana kuntona. Lääkkeenä toimi liike.


LÄHTEET:

UKK-instituutti - Arkiliikunta, hyötyliikunta, perusliikunta: https://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan/arkiliikunta_hyotyliikunta_perusliikunta. 20.8.2020

UKK-instituutti - Liikkumattomuuden kustannukset Suomessa: https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumattomuuden-kustannukset/liikkumattomuuden-kustannukset-suomessa/