Lisää liikettä arkeen - POLKU


Teema 4 - Vinkkejä hyvään työpäivään

Työpäivän aikainen aktiivisuus ​​​​​​​

 • Vältä yli 30 min yhtäjaksoista staattista asentoa. Pitkäkestoisen istumisen ja paikoillaan seisomisen on todettu olevan yhteydessä niska-, hartia- ja alaselkäkipuihin. Aktiivinen istuminen ja seisominen vahvistavat keskivartalon ja nilkan tärkeitä tukilihaksia sekä edistää terveyttäsi pitkällä aikavälillä merkittävällä tavalla. Aktiivisella työasennolla tarkoitetaan istumista tai seisomista, jossa et ole täysin paikallaan. Esimerkiksi seisominen tasapainolaudan päällä tai istuminen satulatuolilla ovat aktiivisia työasentoja.
 • Aktiivisella työasennolla vilkastutat verenkiertoasi, mikä helpottaa hapen kuljetusta kehon eri osiin. Ajatus kulkee ja pysyt tehokkaana läpi työpäivän!


Näyttöruutu, näppäimistö ja hiiren käyttö ​​​​​​​

 • Sopiva etäisyys näyttöruudulle on n. 60-75cm. Osa päätetyötä tekevistä henkilöistä kokee kuitenkin vieläkin suuremman etäisyyden (85-100cm) silmiä vähemmän ärsyttäväksi.
 • Etäisyyden voit helposti testata ojentamalla kätesi vaakatasossa eteen. Sormenpäiden tulisi juuri ja juuri koskettaa näyttöä.
 • Sopiva korkeus näyttöruudulle on katseen vaakatason alapuolella. Tämä auttaa pitämään niskan hyvässä asennossa läpi työpäivän.
 • Aseta näppäimistö suoraan eteesi ja tue käsivarret työpöydän pintaan. Pidä ranteet mahdollisimman rentoina ja suorina, jotta vältyt ylimääräiseltä rasitukselta.
 • Korvaa hiiren käyttö näppäinkomennoilla tai valitse hiiri tarkoin omien tarpeidesi ja kätesi koon mukaan. Oikeanlaisen hiiren käyttö ehkäisee huomattavasti käden ja niskan rasitusta.
 • Myös kädet tarvitsevat vaihtelua - opettele käyttämään hiirtä molemmilla käsillä!


Valaistus

 • Valaistuksessa tulee ottaa huomioon valon määrä, suunta ja valaisimien sijainti. Näin vältytään työkohteisiin syntyviltä heijastuksilta ja häikäisyiltä.
 • Vältä kohdevalaisimen sijoittamista suoraan näyttöpäätteen yläpuolelle, suoraan selän taakse tai näkökentän eteen.
 • Riittävällä ja oikein suunnatulla valaistuksella ehkäistään silmien rasitusta ja niska-hartiaseudun kiputiloja. Myös työnteko on mukavaa ja sujuvaa.
 • Korjaa valaistus, älä asentoa!
 • Jos mahdollista, asetu ikkunaseinän suuntaisesti ja käytä mahdollisuuksien mukaan luonnonvaloa. Ikkunasta avautuva maisema voi parhaimmillaan rauhoittaa mieltä ja elvyttää silmiä.


Harkittua liikettä työpäivään