Motivaatio ja tavoitteen asettaminen

Motivaatio ei synny itsestään, vaan se täytyy rakentaa, herättää. Kaikki lähtee itselle kaikkein merkityksellisimpien asioiden kirkastamisesta. Tavoitteiden ja niitä kohti vievän toiminnan välille on tärkeä luoda linkki itselle merkityksellisistä asioista, omista arvoista. Voit kysyä itseltäsi esimerkiksi:

  • Mitkä asiat ovat minulle kaikkein tärkeimpiä elämässä?
  • Mihin haluan käyttää aikaani ja energiaani ja mihin en halua sitä käyttää?
  • Mitä haluan saavuttaa ja miksi?
  • Mitä minulle merkityksellistä asiaa tavoitteen saavuttaminen edistää tai lisää? (Esim. terveyttä, työssä ja arjessa jaksamista, lastenlasten kanssa tekemiseen toimintakykyä, harrastamiseen lisää energiaa, itseni kehittämiseen lisää pontta, parempaa oloa, jaksamista sosiaalisiin ja ihmissuhdetilanteisiin jne.)


Ja kun lähdet asettamaan tavoitetta, pohdi ensin:

  • Mikä on tällä hetkellä elämäni kokonaiskuormitus? Mitkä kaikki asiat vievät aikaani ja kuluttaa resurssejani? (työ, perhe, vapaa-aika, elämäntilanne jne.)
  • Mikä on täten realistista saavuttaa - aseta realistinen tavoite?
  • Mikä on realistinen aikataulu tavoitteen saavuttamiseksi?
  • Mitkä ovat konkreettisia askelia ja tekoja, joita täytyy muuttaa ja tehdä tavoitteen saavuttamiseksi? Kirjaa ylös!
  • Millaisia välietappeja on hyvä asettaa? Ja miten palkitsen itseni välietappien saavuttamisesta (motivaation ylläpitäminen)?
  • Ja kun elämässä tulee vastoinkäymisiä, miten pidän huolen, etten luovuta?


Elämässä tulee väkisinkin vastoinkäymisiä ja haasteita vastaan silloinkin, kun pyritään johonkin tavoitteeseen. Tämä on äärimmäisen tärkeä ymmärtää, sillä usein tavoitteet kaatuvatkin ensimmäisiin vastoinkäymisiin tai hidasteisiin. Hyväksyntä tällaisia tilanteita kohtaan ja tavoitteen uudelleen arviointi ja aikataulutus voivat olla silloin tarpeen. Avainroolissa motivaation ylläpitämiseksi on myös muistuttaa itseä tavoitteen perustasta eli siitä, miksi tavoitteeseen pyrkii, ja miksi se on itselle tärkeää.


Tsemppiä motivaation ja tavoitteen rakentamiseen!


Lähteet

Kangasniemi, A. & Kauravaara K. (2016). Kohti muutosta. Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. 2. painos. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia Oy.

Seppänen L. (2018). Motivaatio. Perseelle potkimisen käsikirja. Fitra.