Palautuminen työaikana - POLKU


Teema 6 - Ajanhallinta

Lähtökohtaisesti jokaisella ihmisellä on vastuu omasta ajankäytöstään. Kukaan ei kuitenkaan hallitse aikaa yksin eikä niin tarvitsekaan tehdä. Ajanhallinta on yhteistyötä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Jatkuva kiire aiheuttaa stressiä, laskee tuottavuutta, heikentää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja aiheuttaa tapaturmia.


Kiireen aiheuttaa monet yksittäiset tekijät, kuten liian nopea työtahti, suorittamisen pakko, jatkuvat muutokset ja suuret odotukset. Yksilön ja yhteisön toimintatapoja tarkastelemalla sekä kehittämällä voidaan parantaa ajanhallintaa, joka poistaa samalla myös kiireen kokemuksia. Tästä tehtävästä saat työkaluja ajanhallintaan!Kiiretaulu

Tämä harjoitus auttaa, erilaisten kysymysten kautta, näkemään ja tutustumaan omaan kiirekokemukseen. Tarkoitus ei ole ratkaista ”kiireongelmaa,” vaan lähinnä herättää miettimään omia tuntemuksiaan siitä.


Harjoituksen voi toteuttaa esimerkiksi yhdessä työkaverin tai läheisen kanssa niin, että toinen kysyy ja toinen vastaa.


 1. Hae rento-olotila - Ota mukava asento ja hengitä muutaman kerran syvään sisään ja ulos.
 2. Pyri ajattelemaan jotain tyypillistä kiiretilannetta - Missä kiireesi tarkalleen sijaitsee? Missä kehonosassa se sijaitsee? Onko se sisälläsi, rinnan alueella, pään sisällä, selässä vai missä?
 3. Mieti, miten kaukana kiire sinusta on? - Kuvittele kiireelle jokin hahmo, mikä se voisi olla? Onko se iso, pieni? Minkä värinen, minkä painoinen?
 4. Millä tavalla kiire liikkuu vai liikkuuko se? Onko se paikallaan oleva ”möykky?”
 5. Kiinnitä huomiota, miten kehosi eläytyy ajatellessasi kiirettä?
 6. Kohenna asentoasi ja hengitä rauhallisesti muutaman kerran syvään sisään ja ulos
 7. Mieti nyt saatko työnnettyä kiireesi kauemmaksi itsestäsi? Tarvitsetko siirtämiseen apua?
 8. Kuinka kauas saat kiireen heivattua? Sentti, metri, kymmenen metriä, sata jne. - Keveneekö kiireen paino kauempana?
 9. Pystytkö laittamaan kiireen kehyksiin? Kokeile värittää taulussa oleva kiire mukavan väriseksi ja kehyksiin sopivaksi.
 10. Katsele etäämmältä miltä lopputulos näyttää? Tee viilauksia vielä tarvittaessa kaikessa rauhassa.
 11. Siirry sitten ”kärpäseksi kattoon” ja näe itsesi ylhäältä katselemassa ”kiiretauluasi” esimerkiksi taidenäyttelyssä.
 12. Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos. Kuvittele ja pohdi, minne muualle voisit ”kiiretaulun” sijoittaa, voisiko sen myydä tai laittaa kierrätykseen? Ehkä taulun voisi viedä, vaikka varastoon?

Riittävyyden tunteen vahvistaminen

Kovassa kiireessä huomio kiinnittyy helposti siihen, mikä jäi tekemättä ja mitkä asiat siirtyvät seuraavalle päivälle. Tämä aiheuttaa ihmiselle riittämättömyyden tunnetta. Kun tunnet, että sinulla on liikaa työtä eikä aika tunnu riittävän selvittämään kaikkia asioita, niin pysähdy tämän harjoituksen pariin hetkeksi työpäivän lopuksi. Pyri palauttamaan tietoisesti huomiosi niihin asioihin, joita olet saanut päivän aikana tehtyä.


 1. Mieti mitä olet saanut tänään aikaan tai missä asiassa olet edistynyt edes jonkin verran?
 2. Mikäli ajatus karkaa tekemättömiin asioihin, niin tuo se kiltisti takaisin asioihin, jotka sait tehtyä
 3. Ole itsellesi kiitollinen ja kiitä päivän työstä, tehtävistä ja kaikesta mitä olet saanut aikaiseksi
 4. Pidä mielessäsi, että se mitä tänään teit, on merkityksellistä, vaikka isossa kuvassa se ei vielä näkyisikään

VOK – Aika

Varattu Omaan Käyttöön – aika on aikaa, joka on varattu täysin itselle. Jokaisella ihmisellä on asioita, jotka säilyttävät elämänilon, hyvinvoinnin ja tuovat virtaa. Nämä asiat pitää pystyä säilyttämään omassa kalenterissaan. Työajalla omaa aikaa ovat esimerkiksi tauot. Monet luopuvat liian helposti näistä tärkeistä hetkistä muiden asioiden tekemiseksi. Yksi syy on siinä, että asioita ei ole konkreettisesti merkattu kalenteriin ylös.


 1. Mieti mitkä asiat tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointiasi - Mistä saat virtaa ja mitkä auttavat jaksamaan?
 2. Laita kalenteriin ylös ajat, jotka ovat VOK – AIKAA  (tauot!) - Älä luovu näistä ja perustele ainakin itsellesi miksi?
 3. Ole siis oman elämäntarinasi kirjoittaja, älä uhri!

Asioiden priorisointi

Ihminen reagoi herkästi kiireellisiin asioihin. Ongelma siinä on se, että kiireelliset asiat eivät aina ole tärkeimpiä. Asioiden priorisoinnissa olisikin olennaisempaa kiinnittää aina ensimmäisenä huomiota tärkeysjärjestykseen. Seuraava kaava auttaa hahmottamaan ja laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen.


 1. Kiireelliset ja tärkeät tehtävät
 2. Kiireelliset ja ei niin tärkeät tehtävät
 3. Ei kiireelliset mutta tärkeät tehtävät
 4. Ei kiireelliset eikä niin tärkeät tehtävät


Useasti kannattaa siis kyseenalaistaa tehtävän kiireellisyys ja miettiä enemmän tehtävän merkitystä.


LÄHTEET:

Kataja, J. 2003. Rentoutuminen ja voimavarat. Edita Prima, Helsinki.

Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. 2004. Voimavarat käyttöön. Gummerrus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

TTL – Puttonen, S. 2017. Aikaa ei voi hallita, mutta kiirettä voi. Viitattu 18.8.2020.