Palautuminen työaikana - POLKU


Teema 6 - Fokuskello

Fokuskello perustuu pomodoro-tekniikkaan.

Kellon käyttö auttaa keskittymään ja se sopii sekä yksilö- että työryhmätyöskentelyn tehostamiseen. On kyse siitä, että työskennellään esimerkiksi 25 minuutin jaksoissa ja minkä jälkeen pidetään lyhyt tauko.

Kellon tarkoitus on madaltaa tekemisen aloittamisen kynnystä ja vähentää keskittymistä heikentäviä häiriöitä.
LÄHTEET:

Työterveyslaitos. Ajanhallinta.