Palautuminen työaikana - POLKU


Teema 1 - Palauttava rentoutusharjoitus osana työpäivää


Rentoutuminen on kehon vireystilan sekä mielen tunnetilan muuttumista positiivisempaan suuntaan. Sen merkittävimpiä fysiologisia vaikutuksia ovat muun muassa hengitystiheyden rauhoittuminen, verenpaineen lasku, pulssin hidastuminen, ääreisverenkierron vilkastuminen ja unen laadun paraneminen. Psyykkisesti rentoutuminen vaikuttaa esimerkiksi mielihyvän, rauhallisuuden, ajan ja paikan, oman kehonkuvan sekä raukeuden tuntemuksiin. Rentoutumiskokemus on aina yksilöllinen, ja on harvinaista, että ihminen kokee kaikki positiiviset vaikutukset samanaikaisesti.


Helppo rentoutusharjoitus


 1. Hellitä pariksi minuutiksi
 2. Mieti hetki omaa hengityksen kulkuasi sisäänhengitys ja uloshengitys
 3. Sulje kevyesti silmät
 4. Tunnista ne osat kehostasi, jotka ovat kosketuksissa jotain alustaa vasten
 5. Kiinnitä huomio hengityksen kulkuun
  1. Tunne hengityksen virtaus sieraimissa muutaman syvän hengityksen ajan
  2. Tunne hengityksen virtaus keuhkoissa muutaman syvän hengityksen ajan
  3. Tunne vatsan liike hengityksen mukana muutaman syvän hengityksen ajan
  4. Päästä uloshengityksellä turhat huolet mielestäsi sekä jännitykset kehostasi
 6. Ole hetki tässä tilassa - Anna hengityksen kulkea vapaasti ja rauhallisesti, ilman kiirettä


LÄHTEET:

Kataja, J. 2003. Rentoutuminen ja voimavarat. Edita Prima, Helsinki.

Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. 2004. Voimavarat käyttöön. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Mäkiniemi - Opi rentoutumaan, voit paremmin! http://www.stressitonmieli.fi/wp-content/uploads/2015/05/Amko_2_15_Opi_rentoutumaan_net.pdf