Palautuminen työaikana - POLKU


Teema 1 - Pohdintatehtävä


Tehtävä 1

Joskus elämässä työ voi viedä mennessään. Töiden kasaantuminen, kiire aikataulu ja onnistumisen tahto voivat huomaamattaan uuvuttaa ahkeran työntekijän. Tauot kuuluvat työpäivään ja ovat jokaisen etu, niin yksilön kuin työnantajankin. Taukojen avulla työntekijä voi hetkeksi irrottautua työn ääreltä ja saada lyhyitä palautumisen hetkiä päiväänsä. Taukojen pitäminen pitää työn mielekkäänä ja mielen energisempänä myös pitkällä aikavälillä.


Tämän tehtävän tarkoitus on pohtia työn herättämiä tuntemuksia ja ajatuksia, töissä oloa sekä taukojen pitämistä.


  1. Millaisia tuntemuksia sinulla on töihin lähtiessäsi?
  2. Montako taukoa pidät työpäivän aikana?
  3. Oletko suunnitellut tauot etukäteen?
  4. Millaisia taukosi yleensä ovat?
  5. Ajatteletko kertaakaan itseäsi ja omia tarpeitasi työpäivän aikana?


Tehtävä 2

Suunnittele oma tämä meneillään oleva työviikkosi niin, että sieltä löytyy ainakin yksi tauko tai palautava hetki (tai yksi enemmän, kuin tällä hetkellä normaalisti pidät).

  • Minä päivänä pidän tauon?
  • Miten pitkän tauon pidän?