Palautuminen vapaa-aikana - POLKU


Teema 2 - Fyysinen & psyykkinen rasitus, palautuminen

Psyykkinen ja fyysinen palautuminen

Välillä arki asettaa kehon ja mielen koetukselle. Kiireinen arki, työmatkat tai epäsäännöllinen työrytmi yövuoroineen kuormittavat kehoa. Palautumista voi itse edistää ennakoimalla tilanteita.

Henkinen ja fyysinen palautuminen pitkäaikaisia kuormittavista tekijöistä on tärkeää, jotta elimistöä ei altista häiriötiloille. Kuormittavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi pitkään jatkunut univaje.

Henkinen palautuminen esimerkiksi töistä vaatii irrottautumista työasioista myös ajatusten tasolla. Palautumista voi edistää tekemällä mielihyvää tuottavia asioita. Joillekin se on ulkoilu, toiselle ystävien näkeminen, kolmannelle lepääminen tekemättä mitään. Myös tietoiset rentoutumisharjoitukset voivat olla tehokkaita ylivirittyneelle mielelle.

Kehon palautuminen on fyysistä työtä tekevälle sekä aktiiviselle liikkujalle tärkeää. Uni ja lepo ovat tärkeät elementit, mutta palautumista voidaan edistää myös ravitsemuksella, liikunnan ajoittamisella sekä riittävällä lihashuollolla ja rentoutusharjoituksilla.Sympaattinen hermosto nostaa vireystilaa

Sympaattinen hermosto kiihdyttää ja parasympaattinen hermosto rauhoittaa menoamme.

Sympaattisen hermoston aktivoituessa verenpaine, syke ja hengitystiheys nousevat, jolloin energiantuotanto tehostuu ja suorituskyky paranee. Tämä tapahtumasarja on stressireaktio, joka on kaiken toiminnan edellytys. Sympaattinen hermosto auttaa meitä toimimaan tehokkaasti.

Koska sympaattisen hermoston toiminta kuluttaa energiaa, on välttämätöntä säännöllisesti tankata energiavarastoja ja antaa elimistön palautua rauhassa. Muutoin on riskinä, että ajan kuluessa elimistömme ei enää osakkaan palautua, vaan menee koko ajan stressitilassa. Sympaattisen aktiivisuuden jatkuessa korkeana liian pitkään ilman riittävää palautumista elimistöön kehittyy haitallinen stressitila ja voimavarat loppuvat kokonaan.

Parasympaattinen hermosto palauttaa

Parasympaattinen hermosto rauhoittaa ja palauttaa elimistöä rasituksesta. Parasympaattinen hermosto alentaa sydämen sykettä, rauhoittaa hengitystä ja lisää sykevälivaihtelua. Normaalisti toimiessaan parasympaattinen hermosto aktivoituu levossa, mutta aina näin ei kuitenkaan käy. Tilanne, jossa yrittää rentoutua, mutta ajatukset vain sinkoilevat edes-takaisin, on varmasti kaikille tuttu.

Palautuminen työn rasituksista on sekä fyysistä että pyykkistä toimintaa. Hyvä vertauskuva palautumiselle on akun lataaminen täyteen. Rasituksesta palautunut työntekijä saa enemmän aikaan työssä ja vapaa-ajalla, tarttuu aktiivisesti asioihin sekä kykenee oppimaan uutta.

Palautumista tapahtuu jo työpäivän aikana lounas-, kahvi- ja muilla työn tauoilla. Oleellista on myös lähteä ajoissa pois työpaikalta, saada ajatukset irti työstä ja välttää työnteon jatkamista kotona. Palautumista edistävät leppoisa oleskelu, liikunta, mieluisat harrastukset ja ystävien tapaaminen.

Kehoa kuormittavia tekijöitä:

  • Huonot elintavat
  • Kuluttava elämä ja työ
  • Sairaudet


Kehoa palauttavia tekijöitä:

  • Riittävä ja laadukas uni
  • Hyvät elintavat
  • Laadukas ja riittävä ravinto
  • Hyvä aerobinen kunto
  • Mielekäs sosiaalinen elämä ja harrastukset
  • Terveys


LÄHTEET:

Firtsbeat - Sympaattinen ja parasympaattinen hermosto: https://www.firstbeat.com/fi/blogi/sympaattinen-ja-parasympaattinen-hermosto-kehon-kaasu-ja-jarru/

Mehiläinen - Henkinen ja fyysinen palautuminen: https://www.mehilainen.fi/hyvinvointi/palautuminen