Palautuminen vapaa-aikana - POLKU


Teema 4 - Miten käytät aikasi?


Avaa ja tulosta itsellesi liitteestä löytyvä kellotaulu. Tarkastele omaa ajankäyttöäsi kellotaulun avulla.


Ajanhallinta


Merkitse kellotaulukaavioon totuudenmukaisesti, miten aikasi jakautuu vuorokauden aikana pakollisten tehtävien ja vapaasti valittavien toimintojen kesken.

Miten paljon sinulla on aikaa, jonka käytöstä saat itse päättää? Miten pakolliset ja vapaaehtoiset toiminnot rytmittyvät? Miten nukut? Miten syöt? Miten huolehdit itsestäsi?

Voisiko jostain osa-alueesta luovuttaa aikaa tietoiselle palautumiselle?