Palautuminen vapaa-aikana - POLKU


Teema 2 - Pohdintatehtävä

Mitkä asiat sinun arkeasi kuormittaa?

Pohdi arkeesi sisältyviä fyysisiä ja psyykkisiä rasitteita. Mikä on näiden suhde? Kumpia on enemmän?

Millaisia keinoja sinulla on palautua näistä rasitteista? Tulisiko jotain vielä tehdä?