Palautumien vapaa-aikana - POLKU


Teema 1 - Tehtävä

Arjen kokonaiskuorma

Pohdi ja listaa kaikki asiat ja tekijät, jotka vaikuttavat sinun palautumiseesi positiivisesti ja negatiivisesti.

  • Työvuoron jälkeen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä:
  • Työvuoron jälkeen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä:


  • Vapaapäivänä positiivisesti vaikuttavia tekijöitä:
  • Vapaapäivänä negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä:


Mikä on positiivisten ja negatiivisten tekijöiden suhde? Miten voisit vaikuttaa tilanteeseen niin, että negatiiviset muuttuisivat positiivisiksi?