Palautuminen vapaa-aikana - POLKU


Teema 1 - info


Tämän valmennuksen tavoitteena on oppia arvostamaan palautumista myös hereillä ollessa ja vapaa-ajalla. Saat tietoa palautumisen merkityksestä sekä vinkkejä siihen, miten kiireisessä arjessa voi helposti ja vaivattomasti ottaa hetken aikaa itselleen ja palautumiselle.

Valmennuksen teemoja:

  1. Vinkkejä palautumisen käynnistämiseen
  2. Psyykkinen ja fyysinen rasitus ja niistä palautuminen
  3. Palautuminen ja lepo
  4. Ajanhallinta, Hallitse arjen kokonaisuus, Miten käytät aikasi? -tehtävä
  5. Elintapojen merkitys palautumisessa
  6. Lapsiperheen uni ja hyvinvointi, Aktiiviliikkujan ylikuormitus ja palautuminen