Palautuminen vapaa-aikana

Teema 1

Tervetuloa valmennukseen https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-aikanae/tervetuloa-valmennukseen/

Vinkkejä palautumisen käynnistämiseen https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-aikana/vinkkeja-palautumisen-kaynnistamiseen/

Tehtävä https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-aikana/tehtava/


Teema 2

Psyykkinen ja fyysinen rasitus, palautuminen https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-aikana/fyysinen-psyykkinen-rasitus-palautumine/

Pohdintatehtävä https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-aikana/pohdintatehtava/


Teema 3

Aktiivinen palautuminen https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-ajalla/aktiivinen-palautuminen/

Tehtävä https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-aikana/tehtava2/


Teema 4

Hallitse arjen kokonaisuus https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-aikana/hallitse-arjen-kokonaisuus/

Ajanhallinta https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-aikana/ajanhallinta/

Miten käytät aikasi? https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-aikana/miten-kaytat-aikasi/


Teema 5

Elintapojen merkitys https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-aikana/elintapojen-merkitys/

Tehtävä https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-aikana/tehtava3/


Teema 6

Aktiiviliikkujan palautuminen ja ylikuormitus https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-aikana/aktiiviliikkujan-palautuminen/

Lapsiperheen uni ja hyvinvointi https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-aikana/lapsiperheen-uni-ja-hyvinvointi/

Tehtävä https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-vapaa-aikana/tehtava4/