Lempeästi liikkeelle-POLKU

Teema 1

Yleisinfo https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/info/

Hyvän mielen liikunnasta hyvinvointia https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/hyvan-mielen-liikunnasta-hyvinvointia/

Hyvän mielen liikuntahaaste https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/hyvan-mielen-liikuntahaaste/

Liikkujatyyppi- Minä liikkujana https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/liikkujatyypit-mina-liikkujana/


Teema 2

Arkiaktiivisuus https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/arkiaktiivisuus/

Kestävyysliikuntahaaste https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/kestavyysliikuntahaaste/

Oma liikuntasuunitelma https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/oma-liikuntasuunnitelma/


Teema 3

Lihaskuntohaaste https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/lihaskuntohaaste/

Motivaatio- miksi minä liikun? https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/motivaatio/


Teema 4

Liikkuvuushaaste https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/liikkuvuushaaste/

Liikunnan eri osa-alueet https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/liikunna-osa-alueet/


Teema 5

Liikehallintahaaste https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/liikehallintahaaste/

Vinkkejä liikunnan aloittamiseen https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/vinkkeja-liikunnan-aloittamiseen/


Teema 6

Liikkujatyyppi- minä liikkujana https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/mina-liikkujana/

Suunnittele ja ennakoi https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/suunnittele-ja-ennakoi/

Liikuntakalenteri https://valmennus.motivire.fi/lempeasti-liikkeelle/liikuntakalenteri/