Palautuminen työaikana

Teema 1

Info https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/info/

Palauttava rentoutusharjoitus osana työpäivää https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/palauttava-rentoutusharjoitus/

Palautuminen työpäivän aikana https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/palautuminen-tyopaivan-aikana/

Pohdintatehtävä https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/pohdintatehtava/


Teema 2

Tauot https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/tauot/

Pohdintatehtävä https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/pohdintatehtava2/


Teema 3

Arvot https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/arvot/

Kirjoita sinulle tärkeistä asioista https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/kirjoita-sinulle-tarkeista-asioista/


Teema 4

Miten irrottaudut töistä vai seuraavatko työt kotiin? https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/miten-irrottaudut-toista/

Tunne työminäsi https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikaa/tunne-tyominasi/


Teema 5

Liikunnan ja ateriarytmin merkitys https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/liikunnan-ja-ateriarytmin-merkitys/

Miten voit työssäsi? https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/miten-voit-tyossasi/

Mitä työ sinulle merkitsee?

Työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/tyon-fyysiset-ja-psyykkiset-kuormitustekij/


Teema 6

Ajanhallinta https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/ajanhallinta/

Fokuskello https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/fokuskello/

Taukosuunnitelma https://valmennus.motivire.fi/palautuminen-tyoaikana/taukosuunnitelma/